mutație – definiție

MUTAȚIE – Schimbare bruscă a zestrei ereditare (genom) a unui organism (mutație genomică), a unui cromozom (mutație cromozomială) sau a unei singure gene (mutație genică), având caracter ireversibil sau reversibil. Schimbarea poate fi spontană sau indusă.

Mutațiile spontane intervin din cauze deseori necunoscute; ele sunt în general rare și joacă un rol deosebit de important în cadrul evoluției speciei, fiind la baza selecției și a adaptării. Există însă și mu­tații destul de frecvente, mai ales în cazul vegetalelor, care pot provoca o creștere a dimensiunii fructelor, fenomen ce poa­te fi exploatat pentru plantele de interes economic.

Mutațiile induse sunt provocate prin ex­punerea unui organism la acțiunea unui agent mutagen, care poate fi de natură fizi­că (raze X, gamma sau ultraviolet, șoc ter­mic) sau de natură chimică (de exemplu, acid nitric, aminopurine). Acești agenți sunt întrebuințați pe parcursul experimen­telor genetice pentru a obține un număr mai ridicat de indivizi mutanți decât s-ar fi obținut în mod spontan; însă nu se poate prevedea ce tip de mutație se va obține într-un anume organism și care este limi­ta între o doză mutagenă și una letală. De fapt, majoritatea agenților mutageni nu acționează asupra tuturor celulelor or­ganismului, ci numai asupra unora dintre ele, așa cum nu acționează cu aceeași pu­tere; mai mult, efectele variază de la un organism la altul.

Selecția naturală a folosit mutațiile pen­tru a asigura evoluția unor organisme bine integrate; orice fel de nouă mutație deranjează acest echilibru și există multe probabilități să fie în cele din urmă mai degrabă dăunătoare decât utilă. Genele dăunătoare sunt eliminate din cadrul po­pulației, căci indivizii care le au în dotare nu reușesc să se reproducă. Mutațiile utile sunt atât de rare încât este posibil să fie folosite numai la speciile care se reproduc cu extremă rapiditate: de exemplu, ple­când de la mutații induse s-au obținut tul­pini îmbunătățite de Penicillum și de alte mucegaiuri de uz industrial.

Mutațiile la om

S-a calculat că 5-10% din copii prezintă la naștere defecte genetice și că mutațiile cromozomiale sunt responsabile de circa jumătate dintre avorturile spontane în pri­mul trimestru al sarcinii. Cum aceste ano­malii sunt probabil provocate de substanțe prezente în mediul înconjurător, s-au creat teste de mutagenicitate pentru a verifica care substanțe au un potențial periculos: unul dintre testele cel mai des folosite este testul Ames, care evaluează mutațiile indu­se de un anumit produs studiat asupra tul­pinilor bacteriei Salmonella typhi murium.

Sursa: ,,Dicționar medical ilustrat de la A la Z”, editura LITERA. Dicționarul se poate achiziționa de aici: link-5.

VREAU SĂ TE ROG CEVA: Dacă ai găsit erori în acest articol, sau dacă apreciezi că sunt necesare înlocuiri sau completări, te rog să nu eziţi să mă anunţi. Părerea ta contează foarte mult pentru mine, în primul rând pentru că eşti cititorul meu, iar în al doilea rând pentru că mă va ajuta să îmbunătăţesc articolul, spre a-l face cât mai util pentru tine şi ceilalţi cititori. În josul paginii ai un formular pentru comentarii, unde îţi poţi expune părerea. Îţi mulţumesc şi aştept cu interes părerea ta!

Maria Popa

Editor la Chibzuintza.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *